Výroba

Z jakých částí se modul skládá?

 • Technická příprava výroby (TPV)
 • Plánování
 • Výroba
 • Kalkulace

Jaké základní vlastnosti a funkce modul nabízí?

Technická příprava výroby (TPV)

 • katalog vyráběných položek
 • katalog materiálových položek
 • kusovníky
 • odpady z výroby
 • výpočet ztrát
 • technologické postupy
 • optimální, minimální a maximální technologické dávky
 • hromadné změny v kusovnících a postupech

Podpora plánování od požadavků obchodu přes kapacitní plán po výrobní příkazy

 • požadavky z obchodu
 • komunikace s obchodem
 • hlavní plán výroby
 • kusovníkový rozpad plánované výroby
 • potřeba materiálu
  • generování objednávek materiálu
 • potřeba kooperací
  • generování objednávek služeb
 • výrobní kalendář
 • kapacitní plán

Výroba

 • výrobní příkazy
 • zahájení výrobní zakázky
  • průvodka výrobní zakázky
  • pracovní listy
  • generování výdeje materiálu
 • zpracování výrobní zakázky
  • odhlašování operací
  • pohyby na výrobních meziskladech
  • generování příjmu odpadu
  • generování dodacího listu pro materiál na kooperaci
 • ukončení výrobní zakázky
  • generování příjmu hotového výrobku
  • postupné odvádění hotové výroby
  • ukončení zakázky bez odvedení výrobku
  • výpočet ztrát
 • kontrola termínů
 • kontroly spotřeby materiálu

Kalkulace

 • výpočet podle kalkulačního vzorce
 • výrobní sazebníky
 • druhy kalkulací:
  • plánová kalkulace
  • optimální dávky
  • simulační kalkulace
  • operativní kalkulace
 • metody oceňování:
  • oceňování nakupovaného materiálu
  • oceňování odpadu a ztrát
  • oceňování hotového výrobku
  • strojní a mzdové náklady
  • zásobovací a skladová režie
  • výrobní režie
  • odbytová a správní režie
 • vyhodnocení výroby

Ostatní

 • automatické zaúčtování
 • vazby na moduly Nákup, Prodej, Sklady, Účetnictví

© Copyright 2019   |   Infos 2001, spol. s.r.o. |   Webové stránky vytvořilo webbo.cz