Personalistika a mzdy

Vedení personální a mzdové agendy.

Jaké základní vlastnosti a funkce modul nabízí?

Osobní údaje

 • vyžadované osobní údaje o zaměstnanci
 • daňové prohlášení, daňová rezidence
 • slevy na dani, zdravotní a sociální pojišťovna, A1
 • adresář, znalosti, vzdělání, rodinní příslušníci
 • zápočtové údaje, informace o invaliditě
 • evidence zahraničních zaměstnanců

Pracovněprávní vztah

 • druh pracovněprávního vztahu
 • pracovní doba dohodnutá, stanovená
 • směnové kalendáře
 • informace o nástupu a výstupu zaměstnance, zkušební doba
 • mzda měsíční/hodinová
 • další příjmy (prémie, odměny) s možností krácení podle fondu pracovní doby
 • třídící a výběrové informace (druh výkonu práce, kategorie, CZ-ISCO, CZ-KZAM, zařazení do organizačního a hospodářského členění podniku
 • srážky, exekuce, insolvence
 • nároky na dovolenou, evidence dovolenek, dodatková dovolená
 • mimoevidenční stav zaměstnance, mateřská, rodičovská apod.
 • zaměstnanecké benefity, příspěvek zaměstnavatele, nároky na stravenky
 • služební informace

Pojištění zaměstnanců, evidence pojištěnců podle zdravotních pojišťoven

Výpočet mezd

 • zálohy na mzdu
 • evidence pracovních neschopností a výpočet náhrady
 • možnost importu docházky z externího docházkového systému
 • hromadné zadávání složek mzdy (odměny a srážky)
 • možnost importu složek mzdy z mnoha formátů souborů
 • pohyblivé srážky ze mzdy a výpočet exekucí
 • kolektivní prémie a podíly
 • penzijní připojištění a životní pojištění včetně hromadných plateb
 • průměrný a pravděpodobný výdělek, možnost rozúčtování odměn za delší časový úsek do několika následujících čtvrtletí pro výpočet průměrného výdělku

Pracovní údaje

 • profesní zkoušky, školení
 • praxe zaměstnance
 • činnost zaměstnance v organizaci
 • preventivní prohlídky

Tisk pracovněprávních dokumentů a obvyklých výstupních sestav

Profesní profil zaměstnanců podle:

 • praxe a vzdělání zaměstnanců
 • odborné způsobilosti a dovedností
 • zkušeností

Ostatní

 • Generování platební příkazů a komunikace s bankami
 • Automatické zaúčtování
 • Roční zúčtování daně
 • Výpočet povinného podílu zaměstnaných osob se zdravotním postižením
 • Podpora elektronické komunikace s ČSSZ, zdravotními pojišťovnami, penzijními fondy a ČSÚ

© Copyright 2019   |   Infos 2001, spol. s.r.o. |   Webové stránky vytvořilo webbo.cz