Cenová databáze

Cenové informace z vlastních i konkurenčních projektů, ceníků, cenové dokumentace

Z jakých částí se modul skládá?

 • Definice relevantních parametrů
 • Pořízení dat
 • Pořízení informací

Jaké základní vlastnosti a funkce modul nabízí?

Definice relevantních parametrů

 •  Katalog druhů zařízení a prací s předepsanými parametry
 •  Parametry číselné, výčtové nebo znakové

Pořízení dat

 • Přímý zápis do databáze
 • Import z excelové šablony
 • Import z modulu Material Management
 • Aparáty jsou zaznamenávány do databáze zpravidla jednotlivě, ostatní profese lze agregovat podle definovaných pravidel  
 • Druhy dat
  • Nabídkové ceny vlastních i jiných projektů
  • Smluvní ceny vlastních projektů
  • Ceníky dodavatelů
  • Ceny konkurence

Pořízení informací

  • výběr záznamů podle dodavatelů, typu dokumentace, technologie, parametrů
  • přepočet na jednotnou měnu zvoleným kurzem
  • grafické zobrazení závislostí ceny na vybraných parametrech
  • aproximace závislostí ceny na vybraných parametrech
  • kilogramové ceny zařízení

© Copyright 2019   |   Infos 2001, spol. s.r.o. |   Webové stránky vytvořilo webbo.cz