Material Management

Pořízení výchozích specifikací (MTO)

 • import do ERP ze šablony v excelu, případně přímo z databáze CAD
 • detailní soupisy podle potrubních větví, technologických částí
 • kumulace z detailních soupisů
 • možnost vytvářet revize
 • možnost porovnání libovolných 2 revizí
 • porovnáním revizí lze generovat rozdílové specifikace
 • specifikace jsou importovány do ERP včetně relevantních parametrů (podle druhu zařízení)

Nákup – podporované fáze

 • poptávkové materiálové rekvizice – v optimálním případě vytvářejí technici přímo v ERP výběrem položek z MTO
 • poptávky na dodavatele lze tisknout, generovat excelovou tabulku s položkami jako přílohu
 • nabídky dodavatelů lze do ERP importovat, pokud dodavatelé respektují dohodnutý formát pro specifikaci položek
 • vyhodnocení nabídek – cenové porovnání, možnost hodnotit i podle předem definovaných kritérií. Vítězné nabídky lze generovat do Cenové databáze.
 • objednávky/dodavatelské smlouvy – v optimálním případě je specifikace generována přímo z ERP do excelové tabulky
 • po doplnění smluvních cen lze excelovou tabulku objednaných položek importovat zpětně do ERP. Objednávky/dodavatelské smlouvy jsou přenášeny do Cenové databáze.

Expedice – podporované fáze

 • import balicích listů od dodavatelů v předem definované šabloně
 • dodací listy na zákazníka
 • generování příjemek na sklad (stav „nezaskladněno“)
 • plánování a sledování inspekcí
 • plánování a sledování dopravy zařízení
 • generování dodacích listů na zákazníka

Stavba – montáž

 • zaskladnění příjemek vygenerovaných z balicích listů
 • přehled o stavu zásob
  • podle potrubních větví, technologických částí, stavebních objektů,…
  • signalizace připravenosti potrubních větví, technologických částí, stavebních objektů k montáži z hlediska disponibilního materiálu na skladě
  • informace o stavu rozpracovanosti chybějícího materiálu
 • výdeje ze skladu
  • položkově nebo podle potrubních větví nebo podle beden (balení)

© Copyright 2019   |   Infos 2001, spol. s.r.o. |   Webové stránky vytvořilo webbo.cz