Sledování projektů

Z jakých částí se modul skládá?

 • Kapacitní a časové sledování projektů
 • Komerční a finanční sledování projektů
 • Výkazy práce

Jaké základní vlastnosti a funkce modul nabízí?

Kapacitní a časové sledování projektů

 

 • technologické členění projektu
 • organizačníčlenění projektu
 • plán hodin (lze generovat z rozpočtu)
 • platové kategorie (pro přepočet Nhod na měnu)
 • předpověď hodin (= upřesněný plán)
 • vyhodnocení plnění plánu/předpovědi podle skutečnosti (z výkazů práce)
 • vyčíslení nákladů vlastních prací – algoritmizovaný přepočet hodin na měnu
 • zadávací listy prací (= interní smlouva mezi vedoucím projektu a vedoucím profese)
 • úrovně sledování plnění plánu/předpovědi
  • útvar (nebo společnost) + profese … povinné, lze generovat z Rozpočtu
  • útvar (nebo společnost) + profese + etapa (studie, územní rozhodnutí, Basic Design, Detail Design, ….) … volitelně
  • útvar (nebo společnost) + profese + etapa + činnost … volitelně
  • útvar (nebo společnost) + profese + etapa + činnost + dokument … volitelně, lze generovat ze správy dokumentace
  • útvar (nebo společnost) + profese + etapa + činnost + (dokument) + zaměstnanec … volitelně
 •   Výkazy práce
  • vykazování skutečně čerpaných hodin
  • integrace s moduly Účetnictví a Personalistika a mzdy
  • možnost propojení s docházkovým systémem jiných dodavatelů
 •  kapacitní vytížení
  • agregace za projekty
  • porovnání s disponibilními kapacitami
  • skutečné vytížení v minulosti (podle výkazů práce)
  • budoucí vytížení (podle plánu/předpovědi)
  • úroveň agregace: profese, zaměstnanec

Komerční a finanční sledování projektů

 • sledování všech fází projektu
  • „budoucí“ projekty
  • tvorba nabídkové ceny (rozpočet)
  • došlé poptávky
  • vydané nabídky
  • došlé objednávky
  • smlouva s odběratelem
  • vydané poptávky
  • došlé nabídky
  • vyhodnocení došlých nabídek
  • vydané objednávky / smlouvy s dodavateli
  • dodávky na stavbu (dodací listy)
  • realizace
   • došlé faktury
   • vydané faktury
   • interní účetní doklady
   • zálohové faktury
   • daňové doklady
   • bankovní doklady
   • dodací listy
   • balící listy
   • reklamace
  • ukončení projektu
 • rozpočet projektu
  • skladba nabídkové ceny, volitelná, např.:
  • vlastní náklady ve společnosti
  • vlastní náklady na stavbě
  • subdodávky inženýrských prací
  • subdodávky hmotné
  • licence
  • náhradní díly
  • provozní náklady
  • finanční náklady
  • rezervy
  • zisk
  • disponibilní funkcionalita a reporty
   • přiřazení objednávek/dodavatelských smluv k položkám rozpočtu, porovnání
   • přiřazení realizačních dokladů (faktur, interních dokladů ( k položkám rozpočtu, porovnání
   • přiřazení plateb a inkasa k položkám rozpočtu, porovnání
  • kalkulace projektu (plán lze generovat z rozpočtu)
   • závazná kalkulační osnova pro společnost
   • plán a výchozí předpověď lze generovat z rozpočtu
   • pokud se plánuje na dokumenty, lze importovat plán z Document listu
   • porovnání plánu, předpovědi a skutečnosti ve smluvním kurzu nebo v reálném kurzu dokladů
  • cash-flow projektu
   • platební kalendář se zákazníkem (= 1. úroveň příjmů)
   • platební kalendář očekávaných nákupů (= 1. úroveň výdajů)
   • rozpis splatností objednávek / dodavatelských smluv (= 2. úroveň výdajů)
   • rozpis splatností vydaných faktur (= 2. úroveň příjmů)
   • rozpis splatností došlých faktur (= 3. úroveň výdajů)
   • platby a inkaso – uzavírají případ v cash-flow
  • cash-flow společnosti
   • vzniká agregací z cash-flow projektů (komerční + režijní)
  • document list

  • progres projekčních prací

  • progres procurementu

© Copyright 2019   |   Infos 2001, spol. s.r.o. |   Webové stránky vytvořilo webbo.cz