Účetnictví

Účetní modul tvoří jádro celého integrovaného systému, komplexně řeší problematiku účtárny a je propojen se všemi ostatními moduly. Respektuje českou a slovenskou legislativu.

Jaké základní vlastnosti a funkce modul nabízí?

Hlavní kniha

 • možnost účtování v cizích měnách
 • parametrické nastavení členění účtů až podle 9 hledisek
 • automatické generování dokladů z ostatních modulů

Kniha přijatých a vydaných zálohových faktur

 • možnost automatického číslování
 • elektronický oběh
 • podpisové šablony

Saldokonto dodavatelů a odběratelů

 • v cizí a referenční měně
 • parametrická definice způsobu párování
 • automatizované párování
 • automatizované generování kurzových rozdílů
 • upomínky včetně automatického odesílání
 • výpočet úroků z prodlení

Pokladny

 • pokladny v tuzemské i cizí měně
 • pevný nebo běžný kurz
 • inventury

Automatizované a automatické

Automatizované  zpracování nedokončené výroby

 • parametrické nastavení způsobu zpracování

Automatické zaúčtování dokladů z ostatních modulů

kniha přijatých a vydaných faktur

 • možnost automatického číslování
 • elektronický oběh
 • podpisové šablony

Daňové doklady

 • možnost automatizovaného generování při zaplacení zálohových dokladů

Styk s bankami

 • platební příkazy v tuzemské i cizí měně
 • bankovní výpisy v tuzemské i cizí měně
 • generování platebních příkazů
 • elektronický bankovní styk
 • aktualizace kurzů

DPH

 • dokladová evidence
 • přiznání
 • souhrnné hlášení
 • kontrolní hlášení

© Copyright 2019   |   Infos 2001, spol. s.r.o. |   Webové stránky vytvořilo webbo.cz