Případová studie

Využití integrovaného informačního systému INFOS ve společnostech SAFICHEM GROUP

Společnost SAFICHEM GROUP je přední průmyslová skupina společností zaměřených na podnikání v oblastech komplexního inženýrství, výroby a správy aktiv.

IS INFOS je využíván ve všech inženýrských společnostech SAFICHEM GROUP:

 • Chemoprojekt, a.s.
 • Technoexport ,a.s.
 • Technoexport Storage, a.s.
 • Energochem, a.s.
 • Aquatis, a.s.
 • IDO Hutný projekt a.s.

a to zejména v každodenních činnostech vedoucích i provozních pracovníků, jak je uvedeno dále.

Průběžné sledování důležitých ukazatelů je využíváno ve všech fázích projektu:

 • nabídkový rozpočet a finanční kalkulace
 • sledování nákladů na zpracování nabídky (plán, předpověď, skutečnost)
 • smluvní rozpočet a finanční kalkulace (plán, předpověď, skutečnost nákladů a tržeb)
 • porovnání hodnot rozpočtu s docílenými smluvními cenami dodavatelů, realizovanými cenami, platbami a inkasem
 • sledování vlastních prací (projekčních, inženýrských) ve společnosti i na stavbě v hodinách i finančním vyjádření
 • import MTO (materiálových specifikací) včetně relevantních parametrů podle druhů zařízení pro import do Cenové databáze v členění podle profesí a technologických jednotek:
  • strojní
  • elektro
  • stavební
  • měření a regulace (podle okruhů)
  • potrubí a armatury (podle potrubních větví)
  • ocelové konstrukce (podle stavebních objektů)
 • evidence všech revizí MTO, porovnání libovolných 2 revizí, rozdílová MTO (aktuální a minulé MTO)
 • kumulace podle technologických jednotek a profesí pro účely dalšího zpracování v Nákupu
 • fáze Nákupu
  • materiálové rekvizice pro poptávky na dodavatele
  • poptávky na dodavatele
  • nabídky dodavatelů
  • vyhodnocení nabídek (cenové a obchodní)
  • objednávky a dodavatelské smlouvy
  • evidence prefabrikací před dodáním na stavbu
  • různé výstupy
 • fáze Expedice
  • import balicích listů od dodavatelů
  • generování příjemek na sklad
 • fáze Stavba
  • kontrola balicích listů, zaskladnění příjemek
  • evidence prefabrikací na stavbě
  • výdeje ze skladu (podle potrubních větví)
  • aktuální informovanost o disponibilitě požadovaného materiálu (položkově, podle potrubních větví, stavebních objektů)

Nadstavbové funkce:

 • Cash-flow významných projektů
 • Měsíční zprávy sledovaných projektů (= předem definované ukazatele)
 • Měsíční zpráva za společnosti (= předem definované sestavy)
 • Kapacitní vytížení (podle profesí) v rámci společnosti i SAFICHEM GROUP
 • Centrální Vendor list a Vendor list projektu
 • v rámci Material Managementu informace:
  • o stavu zajištění položek MTO v Nákupu
  • průběžné porovnání MTO x Objednáno x Dodáno x Přijato na sklad x Vydáno ze skladu
 • Cenová databáze
  • prohledávání cenové dokumentace podle druhů zařízení, dodavatelů, projektů, technických i jiných parametrů
  • využití při tvorbě nabídkových rozpočtů, ověřování nabídnutých cen dodavatelů

Přínosy

 • unifikace a automatizace procesů ve společnostech SAFICHEM GROUP
 • dostupnost informaci, které nelze získat jinak než v IS
 • know-how vložené do IS je trvalá hodnota opakovaně využívaná při nových projektech, obměně zaměstnanců

Orientační ukazatele pro 1 významný projekt:

 • více než 23 700 položek MTO (všechny profese)
 • vice než 3 400 potrubních větví a stavebních objektů
 • více než 4 800 evidovaných balicích listů a příjemek ve skladě
 • více než 33 000 evidovaných položek v balicích listech
 • cca 340 evidovaných objednávek a dodavatelských smluv
 • cca 120 dodavatelů

© Copyright 2019   |   Infos 2001, spol. s.r.o. |   Webové stránky vytvořilo webbo.cz