Evidence majetku

Komplexní nástroj pro evidenci majetku všech druhů.

Jaké základní vlastnosti a funkce modul nabízí?

Evidence všech druhů majetku

 

 • karta položky
 • generování inventárního čísla v různých řadách
 • třídění majetku podle specifických hledisek
 • odpovědné osoby a umístění
 • možnost evidence na zakázky
 • návrhy a potvrzování změn a převodů
 • automatické přepočty odpisů po změnách
 • podrobná historie
 • příslušenství a vybavení
 • evidence výdajů na modernizaci a rekonstrukci
 • hromadné převody

Pozemky, budovy a stavby

 • karta pozemku
 • karta budovy a stavby
 • údaje podle katastru nemovitostí
 • výpočet daně z nemovitosti

Finanční majetek

Vozidla

 • karta vozidla
 • údaje podle technického průkazu
 • servisní kniha
 • evidence oprav
 • plánování servisních prohlídek
 • hlídání termínů STK, emisí atd.
 • hlídání termínů plateb leasingu, pojištění atd.
 • možnost propojení s modulem Autoprovoz

Soubory movitých věcí

 • položky souboru
 • historie souboru

Inventury

 • inventurní soupisy
 • inventury pomocí čárového kódu
 • inventarizační zápisy
 • účetní vypořádání

Sledování provozních nákladů

 • náklady na provoz
 • náklady na spotřební materiál (např. pro tiskárny, kopírky, vozidla atd.)
 • hlídání termínů pravidelných plateb (leasing, pojištění atd.)

Servisní kniha

 • evidence oprav
 • plánování prohlídek a revizí včetně jednotlivých výkonů
 • hlídání termínů prohlídek a revizí
 • evidence souvisejících nákladů

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

 • daňové odpisování
 • podklady pro řádné i opravné daňové přiznání
 • účetní odpisování
  • podle odpisového plánu
  • až 13 různých metod odpisování
  • možnost dvojího odpisování z různých vstupních cen (např. pro účely českého účetnictví a účetnictví zahraničního vlastníka – US GAAP)
  • historie odpisů
  • prognózy odpisů

Drobný majetek

 • účetní odpisování
 • uplatnění odpisů pro daňové účely

Stroje

 • karta stroje
 • životnost a opotřebení
 • servisní kniha
 • evidence oprav

Hardware a software

 • karta počítačů, monitorů a tiskáren
 • komponenty a historie jejich pohybu
 • instalovaný software
 • karta software

Účtování

 • generování účetních dokladů
 • předpisy účtování
 • možnost propojení s jinými účetními systémy
 • sledování dodavatelských faktur
 • možnost dvojího účtování (např. pro účetnictví zahraničního vlastníka – US GAAP)

Nájmy a pronájmy majetku, leasing

 • sledování majetku od zahájení leasingu po odkoupení nebo vrácení
 • evidence splátek

Přehledy, výkazy, protokoly

 • opisy karet
 • soupisy majetku
 • přehledy odpisůpřehledy pohybů
 • účetní přehledy
 • statistické výkazy
 • protokoly o zařazení a vyřazení
 • převodky

© Copyright 2019   |   Infos 2001, spol. s.r.o. |   Webové stránky vytvořilo webbo.cz